Press "Enter" to skip to content

PASCHALNY REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY Elbląg Północ – 14.05.2022r.

Domowy Kościół Rejonu Elbląg-Północ w dniu 14.05.2022 r. w par. Św. R. Kalinowskiego w Elblągu przeżywał ostatni już w tym roku formacyjnym Paschalny Dzień Wspólnoty w temacie WYZWOLENIE.
Spotkanie rozpoczęło się o godz.15.00 od zawierzenia przez moderatora rejonu ks. Wojciecha Zwolickiego w Koronce do Bożego Miłosierdzia wszystkich małżeństw i rodzin Domowego Kościoła oraz modlitwy o pokój. Następnie zawiązaliśmy wspólnotę zapalając świecę Ruchu Światło – Życie, wprowadzając w przebieg dnia wspólnoty oraz śpiewem do Ducha Świętego.
            Kolejnym punktem RDW była konferencja, którą wygłosił ks. Mateusz Łuszczykiewicz moderator jednego z kręgów przy par. św. Rodziny. Odwołując się do tematu dnia wspólnoty, podkreślił m.in, że wyzwolenie zaczyna się od przywrócenia wolności. Wolność jest nam dana w momencie stworzenia i na Chrzcie Św. Źródłem prawdziwej wolności jest Chrystus mieszkający w nas. Tam gdzie jest wspólnota prawdy i sprawiedliwości tam człowiek jest prawdziwie wolny. Sensem wyzwolenia jest wyzwolenie od zła i grzechu, które ma prowadzić do wolności, a zależy to indywidualnie od człowieka, czy chce się wyzwolić i przywrócić wolność dziecka Bożego i z niej korzystać. Ksiądz Mateusz zaznaczył też, że najpierw musi nastąpić w nas wyzwolenie wewnętrzne od grzechu, które później powinno też prowadzić do wyzwolenia zewnętrznego, by dbać o właściwy porządek społeczny, ekonomiczny, gospodarczy czy polityczny w duchu wolności chrześcijańskiej. 
Po konferencji udaliśmy na spotkania w grupach, podczas których mieliśmy okazję podzielić się przemyśleniami z wysłuchanej konferencji oraz własnym świadectwem przeżywania wolności i doświadczenia wyzwolenia. Następnie podczas Namiotu Spotkania mogliśmy adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i rozważać Słowo Boże z Listu do Rzymian (Rz 5,12-21), a potem odbyło się nabożeństwo majowe.                                                                           
            Centrum Rejonowego Dnia Wspólnoty była Eucharystia, podczas której ks. Karol Waga moderator jednego z kręgów rejonu w homilii wskazał na nowe przykazanie miłości wzajemnej, które zostawił nam Jezus. Podkreślił, że miłość to nie uczucie, lecz postawa mojego życia i w nas ma objawić się to nowe życie i ma być tętniące, a miłość jest tym drogowskazem, który wyznacza jak mamy żyć. Wskazując na rozpostarte ręce Jezusa na krzyżu podkreślił, że to jest ta Miłość – ten pełen dar z siebie samego. Dlatego jesteśmy wezwani, by naśladować Chrystusa. I my mamy przyjąć swój krzyż w życiu i być darem z siebie dla drugiego. A ponieważ nasza miłość jest niedoskonała, zraniona grzechem, dlatego trzeba włączać w nią miłość Boga, wchodzić w relację z Bogiem. Dopiero wtedy uczymy się czym jest miłość i jak kochać bezinteresownie. To nas wyzwala z egoizmu i przesadza w tą życiodajną glebę, a łaska Boża może nas przemieniać. Kończąc kapłan zachęcił nas, byśmy opierali swe życiem na Słowie Bożym i zapraszali Ducha Świętego, by czynił z nas dar i byśmy mogli spotkać się w niebie.                                                                       
Zwieńczeniem tego dnia była wspólna Apaga, podczas której mogliśmy cieszyć się darem obecności po tak długiej przerwie.                                                                                           
            Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólną modlitwę i przeżywanie tego dnia wspólnoty oraz wszystkim posługującym: muzycznie, liturgicznie, gospodarczo, animatorsko, niezawodnej diakonii do dzieci, a także moderatorom kręgów – ks. Mateuszowi i ks. Karolowi, którzy wygłosili dziś dla nas słowo, a moderatorowi rejonu ks. Wojciechowi za otwartość i ugoszczenie nas w swojej parafii.

                                                                                                                                  Chwała Panu!
                                                                                                                                  Monika i Jacek

 

Loading