Press "Enter" to skip to content

WIELKOPOSTNY REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY – rejon POMEZANIA – 12.03.2022r.

W dniu 12.03.2022r Domowy Kościół Rejonu Pomezania przeżywał Wielkopostny Dzień Wspólnoty dzięki gościnności parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Iławie, a przede wszystkim przychylności jej proboszcza księdza Zenona Kołodyńskiego.

Nadszedł czas Wielkiego Postu – czas wdzięczności za KRZYŻ.

Wpatrując się w Chrystusa, w Jego Krzyż, spotkaliśmy się z Bogiem w Namiocie Spotkania. Mogliśmy powiedzieć o swoich krzyżach i upewnić się, że Boża miłość wszystkiemu zaradzi.

Tego dnia przeszliśmy także z Chrystusem Drogę Krzyżową przyglądając się naszym małżeństwom i rodzinom. Czy pozwalamy się przygnieść codzienności? Jakie są nasze relacje? Czy potrafimy wstać, gdy upadniemy?

„Ciągle zaczynam od nowa,
choć czasem w drodze upadam.
Wciąż jednak słyszę te słowa,
że kochać to znaczy powstawać.”

Centrum Dnia Wspólnoty była Eucharystia, której przewodniczył nasz moderator rejonowy ksiądz Marcin Marciniak. Dzięki wygłoszonej przez Niego homilii mogliśmy głębiej wejść w tajemnicę KRZYŻA. Przecież każdy dźwiga krzyż, ale każdy krzyż jest inny. Tak jak na Golgocie były trzy krzyże, ale każdy wyróżniał się czymś innym. Jeden to krzyż z wyboru – konsekwencja złego życia, drugi krzyż skruchy i nawrócenia, trzeci – KRZYŻ MIŁOŚCI.

Nauczmy się przyjmować krzyż nie z przymusu, ale z pragnienia, ufając Bogu. Dajmy się wyzwolić i doprowadzić do Miłości.

               W tym dniu dane nam było również spotkanie, które zawdzięczamy Ani i Jackowi Dudziakom. Oni przyjęli nas pod swój dach, byśmy po uczcie duchowej skorzystali również z uczty Agape.

Dziękujemy Bogu za ten wspólny czas, za spotkanie z Nim i z drugim człowiekiem.

Jolanta i Andrzej

  

 

Loading