Press "Enter" to skip to content

100 – LECIE URODZIN SŁUGI BOŻEGO KS.FRANCISZKA BLACHNICKIEGO

„Jeżeli miałbym coś do przekazania i chciałbym coś przekazać w moim duchowym testamencie – to właśnie ten dar – charyzmat Światło-Życie. Zrozumienie, umiłowanie, wierność wobec tego charyzmatu. Wydaje mi się bowiem, że ciągle jeszcze mało jest ludzi – także w Polsce – którzy już otrzymali łaskę zrozumienia znaczenia tego charyzmatu dla odnowy oblicza Kościoła – Chrystusowej Oblubienicy – Nowej Jerozolimy zstępującej z nieba na ziemię.” ( z Testamentu ks.Franciszka Blachnickiego)

24 marzec 2021r to dzień setnej rocznicy urodzin Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego – założyciela Ruchu Światło – Życie. Łącząc się duchowo z całym Ruchem ofiarujmy tego dnia naszą modlitwę Eucharystyczną, dziękując Bogu za dar życia ks. Franciszka oraz w intencji rychłej Jego beatyfikacji.

24 marca 2021r  w Rybniku, mieście, w którym ks. Franciszek urodził się i został ochrzczony o godzinie 18.00 będzie miała miejsce uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Wiktora Skworca – metropolity katowickiego. Eucharystia będzie transmitowana przez kanał parafii św. Antoniego w Rybniku:

https://bazylika.rybnik.pl/start.html

Odmówmy także w swoich domach modlitwę za wstawiennictwem Sługi Bożego ks.Franciszka Blachnickiego powierzając Jego opiece nas samych, nasze małżeństwa, rodziny …

Zachęcamy także do odwiedzenia nowej strony, założonej specjalnie na okazję 100 rocznicy urodzin ks.Franciszka

https://ksblachnicki.pl/

Loading