Press "Enter" to skip to content

RÓŻA RÓŻAŃCOWA

„MODLITWA JEST TYM
DLA ŻYCIA NADPRZYRODZONEGO
CZYM ODDECH DLA CIAŁA”.
ks. Franciszek Blachnicki

Chcemy Was zachęcić do włączenia się, bądź odnowienia Róży Różańcowej Domowego Kościoła –
codziennej modlitwy jedną dziesiątką różańca za naszą Wspólnotę. Zobowiązanie dotyczy jednego roku
/od października 2020 do końca września 2021r./
Może stać się to elementem naszej modlitwy małżeńskiej i modlitewnej służby na rzecz naszej wspólnoty.
W roku formacyjnym pod hasłem: DOJRZAŁOŚĆ W CHRYSTUSIE modlitwa ta powinna szczególnie być obecna w naszych małżeństwach i rodzinach.
Z końcem września rozpoczęliśmy zapisy już do III Róży Różańcowej. Kolejnych chętnych prosimy o zgłaszanie się do swoich Par Rejonowych.

Katarzyna Michał

Loading