Press "Enter" to skip to content

Nowy krąg Domowego Kościoła w rejonie Elbląg-Południe.

Wdzięczni Panu Bogu z radością informujemy, że w sobotę 9 maja 2020r. podczas uroczystej mszy św. w parafii bł. Doroty z Mątów w Elblągu zawiązany został nowy krąg Domowego Kościoła w rejonie Elbląg-Południe.  Decyzję o formacji w Domowym Kościele wyraziło pięć małżeństw, które z radością włączyły się w posługę liturgiczną podczas Mszy św.

Przez okres półtora roku małżeństwa te podczas spotkań formacyjnych na etapie pilotowania poznawały piękno powołania do świętości w małżeństwie i realizowania go w jedności ze współmałżonkiem. Zgłębiały również założenia i metody formacji w Domowym Kościele, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Na zakończenie tego etapu, podczas uroczystej Mszy św., każde małżeństwo wyraziło pragnienie formowania się według zasad Ruchu. Na znak podjętej decyzji ks. Sylwester Nowokrzeski, opiekun kręgu, wręczył każdej parze świecę zapaloną od świecy ze znakiem roku przez parę rejonową – Dorotę i Leszka Wilków.  Wyrazy radości z podjętej decyzji skierował do małżonków moderator rejonu Elbląg – Południe ks. Adam Skrzyński. Słowa powitania w elbląskiej wspólnocie w listownym pozdrowieniu wyraziła również para diecezjalna – Bernadeta i Andrzej Omieczyńscy. Życzyli oni nowym członkom DK, aby przyjęcie przez nich zobowiązań stało się najlepszą drogą do osiągnięcia celu, którym jest spotkanie z Panem.

         Cieszymy się, że pięć małżeństw odważnie wyraziło decyzję o tworzeniu wspólnoty
i dzięki temu powstał nowy krąg w naszej diecezji. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za tych małżonków, którzy chcą zbliżać się do Niego i do siebie nawzajem.

          Dziękujemy również księdzu Sylwestrowi Nowokrzeskiemu za zaangażowanie w tworzenie tego kręgu oraz za opiekę duchową i towarzyszenie małżonkom na drodze poznawania Domowego Kościoła.

           Niech Pan obdarza nowych członków Światłem i Życiem w dążeniu do świętości.

Chwała Panu!

Dorota i Marcin – para pilotująca

Loading