Press "Enter" to skip to content

PASCHALNY DZIEŃ WSPÓLNOTY REJONU POMEZANIA

            W sobotę 11 maja 2019r w parafii p/w Św. Brata Alberta w Iławie, odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła Diecezji Elbląskiej rejonu Pomezania pod hasłem: „Towarzyszyć w Drodze – Charyzmaty i dary w służbie wspólnocie”.

            Mimo niskiej frekwencji, w tym pięknym dniu, do Iławy przybyli wszyscy, którzy pragnęli doświadczyć prawdziwej wspólnoty.

            Spotkanie rozpoczęło się o godz. 14.30 zapaleniem świecy przez parę rejonową Kasię i Michała Toczków, zawiązaniem wspólnoty oraz modlitwą do Ducha Świętego i odśpiewaniem piosenki roku „Młode serca”. Para Rejonowa powitała kręgi DK m. in. ze Sztumu, Malborka, Kwidzyna, Iławy oraz księdza moderatora rejonowego Marka Radomskiego.

            Konferencję na temat „Współdziałanie darów ” wygłosił  właśnie ks. Marek Radomski.

Mówił w niej o służeniu wspólnocie darami, które niewątpliwie, każdy z nas posiada. Zaznaczył, że ukrywanie talentów zubaża wspólnotę. Być może braki, które widzimy są wynikiem tego, że przez nasze wygodnictwo, lenistwo lub fałszywą pokorę nie odpowiadamy na wezwanie odpowiedzialnych do służby. Wspomniał także o tym, że czasem trzeba umieć rozeznać czy dana osoba powinna służyć danym darem a w razie potrzeby jej odmówić, stając w pokorze i czyniąc to z pełną delikatnością.

            Następnie odbyły się spotkania w kręgach, na których każdy z uczestników wypisał najpierw czym się zajmuje, interesuje a później inne osoby z grupy dopisywały sugestie, jak tymi umiejętnościami, darami, można służyć Wspólnocie. Wnioski były zaskakujące. Można odnieść wrażenie, że każdy posiada bogate dary i wielkie pokłady pomysłów. Pytanie tylko – dlaczego tego czasem nie widać ?

Później odbyła się Agape, jak zawsze pełna rozmów i śmiechu.
Po uprzątnięciu salki, przenieśliśmy się do Kościoła, gdzie przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odbył się NAMIOT SPOTKANIA z fragmentem : 1 Kor 12,1-11 (Charyzmaty Ducha Świętego). Po tym czasie obyło się Nabożeństwo Majowe.

Szczytem i uwieńczeniem Rejonowego Dnia Wspólnoty była Eucharystia, po której członkowie i kandydaci Krucjaty Wyzwolenia Człowieka wspólnie odmówili modlitwę przy figurze Matki Bożej Fatimskiej.

            Szczerze dziękujemy parze rejonowej Kasi i Michałowi Toczkom oraz księdzu Markowi Radomskiemu, którzy z ogromnym oddaniem czuwali nad przygotowaniem i przebiegiem całości spotkania, a także diakonii gospodarczej, liturgicznej, muzycznej i opiekuńczej. Jesteśmy wdzięczni również proboszczowi parafii p/w Św. Brata Alberta za gościnność i ciepłe słowa, które skierował do nas.

Ten dzień był dobry. Było to spotkanie dające do myślenia i nasuwające wiele pytań, dotyczących służby w Kościele, Wspólnocie oraz wzywające do zaangażowania.

Za wszelką życzliwość, dobro i miłość – niech będzie Chwała Panu !

Monika i Piotr Święccy

PEŁNA FOTORELACJA

Loading