Press "Enter" to skip to content

DK ELBLĄG W KALISZU

Dnia 18.05.2019 r. odbyła się XXII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Domowego Kościoła do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, gdzie udało się też dotrzeć kilku małżeństwom z naszej diecezji. Wspomnieniem jakie przyświecało spotkaniu była 99 rocznica urodzin Jana Pawła II i pamiętna pielgrzymka do Ojczyzny sprzed 40 lat. Dlatego też treści wypowiedziane przez ks. Krzysztofa Łapińskiego(moderatora krajowego Domowego Kościoła) podczas konferencji, a także słowa skierowane przez księdza biskupa Krzysztofa Włodarczyka (delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie), podczas homilii nawiązywały do słów skierowanych przez Ojca Świętego do rodzin. Cytowana wielokrotnie encyklika Familiaris consortio przedstawia konkretny zamysł Boży wobec małżeństwa i rodziny. Po konferencji mogliśmy wysłuchać dwa świadectwa małżeństw, które przedstawiały jak ważną rolę w życiu ich rodzin odgrywa nauczanie św. Jana Pawła II i Domowy Kościół, o ile łatwiej jest żyć będąc we wspólnocie. Ukoronowaniem dnia było udanie się biskupów, kapłanów i przedstawicieli Domowego Kościoła do Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa, gdzie para krajowa  zawierzyła patronowi wszystkie małżeństwa i rodziny oraz cały Domowy Kościół.
To był naprawdę błogosławiony czas.

Agnieszka i Marcin

Fotorelacja /RADIO RODZINA/
Fotorelacja /E-KAI/

Loading