Press "Enter" to skip to content

WIELKOPOSTNY DZIEŃ WSPÓLNOTY REJONU ELBLĄG PÓŁNOC

W sobotę 16 marca 2019 r. w par. Trójcy Świętej w Elblągu, odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie, jego gałęzi rodzinnej Domowego Kościoła rejonu Elbląg-Północ, w temacie „Świadectwo – codzienność ucznia Pana”.

            Spotkanie rozpoczęliśmy o godz.15.00 od zawiązania wspólnoty, zapalenia świecy i modlitwy. Po czym moderator rejonowy ks. Wojciech Zwolicki wygłosił katechezę w temacie dnia wspólnoty, podczas której usłyszeliśmy o tym, że ewangelizacja jest wyzwaniem i zadaniem dla każdego z nas – kolejnej ekipy uczniów Pana, którzy mamy podejmować odpowiedzialność za nakaz misyjny Pana z nowym entuzjazmem i z mocą tego posłannictwa, by nie rozglądać się wokół siebie lecz samemu podjąć ten trud i wymagać od siebie. Wskazał na znaczenie nakazu misyjnego jako odpowiedzialności nie za przyszłe pokolenia, ale za ludzi, którzy żyją razem z nami teraz: za rodzinę, wspólnotę, krąg, sąsiadów, parafię, dlatego, że bez Boga człowiek jest zgubiony, a my jesteśmy zobowiązani do posłuszeństwa w wypełnianiu tego nakazu jako uczniowie Pana. I trzeba nam nie marnować czasu, który Bóg nam daje, by działać w tym zakresie, lecz podejmować to posłannictwo, choćby przez modlitwę, swoje świadectwo, ale również angażując się w różne dzieła. A to wymaga naszego stałego nawracania się w wierze, bo gdy doświadczamy Bożej miłości, otwieramy się na działanie Ducha Świętego, który nas rozpala, pobudza, naprowadza, by dzielić się tym, co przeżywamy teraz – świadectwem dnia obecnego. Jesteśmy powołani nie do dobrego życia, ale radykalnego życia oraz głoszenia śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ksiądz Wojciech zwrócił uwagę, by być prawdziwie autentycznym – żyć tym, co głoszę i głosić, to czym żyję. Postawił też pytania: kiedy ostatnio podszedłem do kogoś, zaprosiłem na spotkanie, podałem rękę, zapytałem, co słychać, zainteresowałem się nowym człowiekiem? Podsumowując, wskazał też na potrzebę rozmowy z ludźmi, którzy stoją w tzw. „przedsionku” językiem zrozumiałym dla nich, jak również, by otwierać się na nowe sposoby ewangelizowania oraz dbać o to, by w naszych rodzinach, domach Słowo Boże było stale obecne i żywe przez wspólne z dziećmi czytanie i życie Nim, bo tylko Ono jest w stanie nas przemieniać, uzdrawiać, dawać światło.   

            Następnie po chwili ogłoszeń, udaliśmy się na spotkania w grupach, na których dzieliliśmy się własnymi refleksjami, w oparciu o fragmenty z przemówienia papieża Franciszka podczas czuwania modlitewnego w dniu 26.01. w Panamie: czy dostrzegamy wokół siebie ludzi młodych i im pomagamy oraz czy dbamy o ich korzenie: pracę, edukację, wspólnotę, rodzinę, czy przez swój styl życia wiarą jesteśmy dla nich świadectwem. W tym samym czasie moderatorzy kręgów wraz z moderatorem rejonu mieli swoje spotkanie w grupie dla kapłanów.

            Po grupach dzielenia odbył się Namiot Spotkania przed Najświętszym Sakramentem, podczas którego rozważaliśmy, w oparciu również o fragment z przemówienia papieża Franciszka w Panamie, swoje postawy względem sytuacji i osób, wobec których Pan Bóg nas stawia w życiu. Papież powiedział m.in.: „ Nie możesz ocalić osoby, nie możesz uratować sytuacji, jeśli jej nie kochasz”!

            W tym samym czasie, gdy dorośli przeżywali swój program formacyjny dnia wspólnoty, dzieci miały swoje spotkanie pod opieką diakonii wychowawczej, podczas którego najpierw obejrzały film o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Potem rozmawiały na temat bycia uczniem Jezusa oraz odrysowywały swoje ręce jako znak przynależności do Chrystusa i przyklejały je do krzyża, który podczas mszy został ofiarowany w darach.

            Szczytem naszego spotkania była wspólna Eucharystia, podczas której w homilii ksiądz Łukasz Jakubowski, moderator kręgu przy par. Trójcy Świętej, zwrócił uwagę, że w dzisiejszej liturgii słowa Pan wzywa nas do podjęcia refleksji nad naszą chrześcijańską tożsamością – jak bardzo jesteśmy w Nim zakorzenieni i potrafimy realizować Jego przykazania, w tym miłość do nieprzyjaciół. Albowiem w tym wyraża się nasza autentyczność chrześcijańska, którą przez swoje świadectwo, przekazujemy naszym dzieciom. To autentyczne świadectwo życia chrześcijańskiego budzi wiarę młodych. Nasze osobiste wejście na drogę nawrócenia, stałe przemienianie naszego serca, nasz trud zmagania, zanurzony w Bogu będzie dla młodych świadectwem i w ten sposób radość wiary będzie promieniować. 

            Dzień wspólnoty zakończyliśmy wspólnym świętowaniem podczas agapy, tym razem w duchu wielkopostnym przy pysznych chlebach z dżemem oraz gorącej kawie i herbacie.

            Podziękowania składamy wszystkim posługującym w jakikolwiek sposób, którzy służyli swoim wkładem czasu i pracy włożonym w przygotowanie i przebieg tego dnia wspólnoty. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do naszego moderatora rejonowego ks. Wojciecha za wygłoszoną katechezę i poprowadzenie spotkania w grupie dla kapłanów, do przybyłych moderatorów kręgów za zaangażowanie przez udział w tym spotkaniu oraz do proboszcza par. Trójcy Świętej ks. Ryszarda i ks. Łukasza – gospodarzy tego miejsca za życzliwość i gościnę. A wszystkim uczestnikom dziękujemy za podjęty trud przybycia, chęć wspólnego wzrastania w Panu  i za radość spotkania w gronie wspólnoty rejonu.

                                                                                               Bogu niech będą dzięki! Monika i Jacek

Loading