Press "Enter" to skip to content

ADWENTOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY – REJONU POMEZANIA

            W sobotę 8 grudnia 2018r w Szkole Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Malborku, odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła rejonu Pomezania pod hasłem: „Wzrastanie – Dzieło Boga i Człowieka”. Tak Bóg niesamowicie to ułożył, że Nasz Dzień przypadł w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, który dodatkowo jest dniem patronalnym Ruchu Światło Życie oraz Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. Dało się odczuć obecność Najświętszej Pani, na każdym etapie naszego dnia.
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 14.30 zapaleniem świecy przez  parę rejonową Kasię i Michała Toczków, zawiązaniem wspólnoty oraz modlitwą do Ducha Świętego i odśpiewaniem, wraz z diakonią muzyczną, piosenki roku „Młode Serca”. Para Rejonowa powitała kręgi DK m. in. ze Sztumu, Malborka, Kwidzyna, Iławy oraz księdza Józefa Micińskiego.
Konferencję na temat „Wzrastanie-Dzieło Boga i Człowieka” wygłosił  właśnie ks. Józef. Mówił w niej o konieczności stanięcia w pokorze przed Bogiem – jest to najważniejszy warunek wzrostu. Pokora daje gotowość serca i otwiera na działanie Boga, który daje moc. Uznanie swojej słabości, świadomość grzeszności sprawiają, że chcemy i potrzebujemy pomocy Ojca – w innym wypadku, jak wyliczający swoje zasługi przed Panem faryzeusz, będziemy próbowali sami sobie poradzić. Będziemy chcieli sami się zbawić. Ksiądz Józef zwrócił uwagę na zagadnienie relacji pomiędzy usprawiedliwieniem a uczynkami. Podkreślił, że usprawiedliwienie jest łaską i otrzymujemy je za darmo, ale wynikiem [owocem] przyjęcia tego z wiarą, jest pragnienie czynienia dobra. Ktoś, kto mówi, że przyjął usprawiedliwienie przez Boga, a nie widać tego w jego życiu, w jego uczynkach, sam siebie oszukuje. Dlatego współpraca z Bogiem polega właśnie na przyjęciu z pokorą usprawiedliwienia i czynnej odpowiedzi na tę łaskę. Doskonałym wzorem takiej odpowiedzi jest Maryja, która w pokorze, z wrodzoną sobie prostotą i szczerością, przyjęła wezwanie Boga, skierowane przez Anioła, by stać się Matką Zbawiciela.
Następnie odbyły się spotkania w kręgach, na których zastanawialiśmy się nad zagadnieniami dotyczącymi wzrostu duchowego i współpracy z Bożą łaską, na podstawie wybranych fragmentów z Pisma Świętego.
Po grupach dzielenia odbyło się podsumowanie i agapa – jak zawsze wszystko doskonale przygotowane, być może przyzwyczailiśmy się do tej „oczywistości”, jednak doceńmy z całą mocą tych, którzy czuwają nad tymi sprawami „przyziemnymi”, jedzeniem, kawą, napojami itd. Co by było, gdyby ich nie było ?
Po uprzątnięciu szkoły, przenieśliśmy się do kaplicy przy kościele pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej, gdzie odbył się NAMIOT SPOTKANIA z fragmentem : Łk 5,4-11 (Obfity połów-powołanie Piotra)
Szczytem i uwieńczeniem Rejonowego Dnia Wspólnoty była Eucharystia, po której para rejonowa w imieniu nas wszystkich, odnowiła Akt Zawierzenia Ruchu Światło Życie, Domowego Kościoła naszego Rejonu-Niepokalanej. Po Eucharystii osoby związane z KWC wspólnie odmówiły modlitwę krucjaty.
            Szczerze dziękujemy parze rejonowej Kasi i Michałowi oraz księdzu Józefowi, którzy z ogromnym oddaniem czuwali nad przygotowaniem i przebiegiem całości spotkania, a także diakonii gospodarczej, animatorskiej, muzycznej, liturgicznej, opiekuńczej i tym, którzy uwiecznili ten czas. Jesteśmy wdzięczni władzom Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Malborku, że mogliśmy w tak komfortowych warunkach odbyć Rejonowy Dzień Wspólnoty.

Wierzymy, że ten dzień nas umocnił i był kolejnym krokiem w kierunku rozwoju i współpracy z Bogiem.

Za wszelką życzliwość, dobro i miłość – niech będzie Chwała Panu !

Piotr Święcki

Loading