Press "Enter" to skip to content

NASZA OJCZYZNA

„Pojęcie „ojczyzna” rozwija się w bezpośredniej bliskości pojęcia „rodzina” – poniekąd jedno w obrębie drugiego. Stopniowo też odczuwając tę więź społeczną, która jest szersza od więzi rodzinnej, zaczynacie także uczestniczyć w odpowiedzialności za wspólne dobro owej większej „rodziny”, która jest ziemską „ojczyzną” każdego i każdej spośród Was.”

Jan Paweł II    LIST DO MŁODYCH

Dziękując za dar odzyskania Niepodległości módlmy się abyśmy w naszych rodzinach, bez lęku pracowali nad odbudową ładu moralnego w naszej Ojczyźnie.

Loading