Press "Enter" to skip to content

Zaproszenie na pielgrzymkę KWC

38 Ogólnopolska Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Drodzy odpowiedzialni Ruchu Światło-Życie ! Członkowie i kandydaci KWC !
Serdecznie zapraszam na 38. Ogólnopolską Pielgrzymkę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do Poznania. W 1050 rocznicę chrztu Polski pielgrzymowaliśmy na Pola Lednickie. W ubiegłym roku – do Katowic, z okazji 60. rocznicy powstania Krucjaty Trzeźwości. W tym roku Kościół w Polsce przeżywa 1050 rocznicę powstania pierwszej diecezji w tworzącym się państwie polskim w Poznaniu. Z racji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości warto podkreślić wydarzenie, jakim był przyjazd Ignacego Paderewskiego – ten wielki Polak powrócił ze Stanów Zjednoczonych do odradzającej się Ojczyzny w grudniu 1918 roku właśnie do Poznania. Owacyjne przywitanie Ignacego Paderewskiego dało impuls do Powstania Wielkopolskiego, a przez to przyłączenia Wielkopolski do Ojczyzny. Dzisiaj nie musimy walczyć o wolność zewnętrzną naszej umiłowanej Ojczyzny, ale o wolność wewnętrzną naszego Narodu ograniczaną różnymi zniewoleniami, uzależnieniami, przemocą, grzechem i wszelkim egoizmem. Tegorocznemu pielgrzymowaniu do Poznania i wielkiej modlitwie w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła niech towarzyszą słowa kardynała Zenona Grocholewskiego:

„Tylko ludzie wewnętrznie wolni są zdolni budować prawdziwą wolność narodu”.

Kilka dni temu przeżywaliśmy kolejną rocznicę likwidacji Krucjaty Wstrzemięźliwości. Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki mówił wtedy o zwycięstwie Niepokalanej. Współpracownice i współpracownicy odmawiali Magnificat, bo skoro Maryja pozwoliła na likwidację tego Jej dzieła, to zapewne przygotowuje jeszcze większe dzieło. Słowa te to swoiste proroctwo, które po dziś realizuje się przez Ruch Światło-Życie i dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Zapraszam więc wszystkich ludzi dobrej woli, którym bliska jest sprawa wolności, na kolejną Pielgrzymkę KWC do Poznania. Zdobądźmy się na odrobinę wysiłku, aby się tam spotkać i wspólnie modlić. Próbujmy ożywiać działanie wspólnot KWC, włączajmy się we wszystkie działania związane z Narodowym Programem Trzeźwości w naszej Ojczyźnie. Wspomagajmy kampanie społeczne „Nierozerwalni” i ” Ciąża bez alkoholu”. W pierwszej kampanii realizujemy ochronę młodego pokolenia przed uzależnieniami przez promocję pielęgnowania zdrowej rodziny. W drugiej uświadamiamy ludziom (często niemającym o tym pojęcia), jak zgubny jest wpływ alkoholu obecny w organizmie rodziców w czasie poczęcia dziecka i jak niebezpieczne dla rozwoju dziecka w łonie matki jest spożywanie przez nią nawet małych dawek alkoholu.

Zadbajmy o nabywanie, rozprowadzanie i czytanie pisma Krucjaty Wyzwolenia Człowieka „Eleuterii”. Będzie można ją nabyć w czasie Pielgrzymki KWC w Poznaniu.

Chryste, Sługo, zmiłuj się nad nami!

Niepokalana, Matko Kościoła, Jutrzenko Wolności, módl się za nami!

Święty Stanisławie, Biskupie i Męczenniku, módl się za nami!

Święty Maksymilianie Maria Kolbe, módl się za nami!

Czcigodny Sługo Boży, ks. Franciszku Blachnicki, wstawiaj się za nami!

 

Z wyrazami jedności – Wasz moderator

ks.Wojciech Ignasiak

Prosimy o kontakt osoby, które z naszej diecezji wybierają się na to wydarzenie.
Bernadeta i Andrzej

Loading