Press "Enter" to skip to content

NOWA PARA REJONOWA

Dnia 22 maja br. podczas kręgu rejonowego w Elblągu Południe odbyły się wybory nowej pary tegoż rejonu. Gotowość do podjęcia tej posługi wyraziły dwa małżeństwa. Nową parą Rejonu Elbląg Południe zostali wybrani Dorota i Leszek Wilk. Formują się w kręgu św. Jana Pawła II w Elblągu. Nowej parze podejmującej posługę w roku „Młodzi w Kościele” życzymy młodego ducha i zapału w ukazywaniu piękna naszego charyzmatu. Niech Niepokalana i Czcigodny Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki wypraszają potrzebne łaski w tej posłudze.

Kasi i Jarkowi Baturewiczom, dotychczasowej parze rejonowej, wyrażamy wdzięczność za trzyletnią posługę i wszelki trud na rzecz jedności naszej wspólnoty.
Bernadeta i Andrzej

Loading