Press "Enter" to skip to content

Wielki Czwartek

Drodzy Kapłani

Wdzięczni za towarzyszenie naszym kręgom i rodzinom w drodze do świętości, dziękujemy za otwieranie nas na Boże Miłosierdzie. Prosimy Tego, który Was wezwał po imieniu, abyście nie ustawali w pisaniu Jego Ewangelii miłości.

Bernadeta i Andrzej wraz z całą Wspólnotą Domowego Kościoła

Loading