Press "Enter" to skip to content

Warszawa 19-21.01.2018 – Spotkanie Odpowiedzialnych Domowego Kościoła

       Jak co roku, na początku roku kalendarzowego odbyło się spotkanie odpowiedzialnych Domowego Kościoła. Tym razem w dniach 19 – 21 stycznia spotkaliśmy się w Warszawie.
       Przygotowując się do nowego roku formacyjnego, który będziemy przeżywać pod hasłem „Młodzi w Kościele”, zgłębialiśmy rolę katechumenatu, zwłaszcza katechumenatu rodzinnego w świetle słów naszego założyciela.
       „To, co się dokonuje w rodzinie jest czymś nie do zastąpienia, a wszelkie próby dokonania tego poza rodziną są w większości przypadków syzyfową pracą. Dlatego dzisiaj należałoby postawić na katechumenat rodzinny. […] Przyszłość Kościoła zależy od odnowy rodziny, rodziny jako środowiska wiary, jako katechumenatu” /ks. F. Blachnicki „Sympatycy czy chrześcijanie”/

       Zastanawialiśmy się również jak tworzyć, wzmacniać wspólnoty oazowe Dzieci Bożych i młodzieży, aby budować rówieśnicze środowiska wiary dla naszych dzieci.
       Podczas sobotniej Eucharystii sprawowanej przez Kardynała Kazimierza Nycza usłyszeliśmy cenną wskazówkę, iż nasz ruch powinien unikać skrajności budowania swej wiary tylko na intelekcie lub na emocjonalnych uniesieniach. Podkreślił, aby wybierać drogę środka.
       Spotkanie było szansą do wspólnej modlitwy, uczestnictwa w kręgu filialnym, wielu rozmów, wymiany doświadczeń i zapoznania się z inicjatywami podejmowanymi przez nasz ruch.Bernadeta i Andrzej

Szersza relacja na stronie dk.oaza.pl
http://www.dk.oaza.pl/aktualnosci/spotkanie-odpowiedzialnych-domowego-kosciola

Loading