Press "Enter" to skip to content

Spotkanie opłatkowe DK Rejonu Elbląg-Północ 2018

       W niedzielę 14.01.2018r. w parafii Św.Pawła Apostoła w Elblągu odbyło się spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła Rejonu Elbląg-Północ. Rozpoczęliśmy je od uroczystej Eucharystii wspólnotowej, której przewodniczył i wygłosił do nas słowo moderator rejonowy ks.Wojciech Zwolicki.

       Jak zauważył, Pan Bóg w swoim słowie troszczy się o nas w każdej chwili. W tej liturgii mówi nam, abyśmy byli zawsze gotowi stawać przed Panem w gotowości do słuchania Go i odpowiadania na Jego wezwania, do pójścia za Nim, co wpisuje się w przeżywane w tym roku formacyjnym w DK przesłanie do służby, odważnego niesienia innym Chrystusa. Następnie udaliśmy się do sali Domu o.Klimuszki na uroczystą agapę, przy stołach zastawionych słodkościami, gdzie po przywitaniu wszystkich, na znak obecności Chrystusa pośród nas, zapaliliśmy świecę, a ks.Wojciech odczytał fragment z Ewangelii św.Łukasza o narodzeniu Pańskim. Po czym przekazaliśmy wraz z moderatorem rejonowym życzenia dla całej wspólnoty DK, a później wszyscy podzieliśmy się opłatkiem. Potem nastąpił czas radosnego kolędowania wspólnotowego, podczas którego szczególną aktywność wykazywali nasi najmniejsi członkowie DK, którzy swoim głośnym śpiewem przywołali Świętego Mikołaja. Wszystkie dzieci zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem, po czym każde otrzymało od Niego prezent. W międzyczasie mieliśmy czas na poczęstunek, wspólne rozmowy, poznawanie się, zacieśnianie więzi wspólnotowych. Spotkanie zakończyło błogosławieństwo kapłana.

       Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tego spotkania (wszystkim posługującym: muzycznie, liturgicznie, gospodarczo) oraz ks.Wojciechowi za obecność i skierowane do nas słowo i życzenia, ks.Robertowi za obecność oraz w szczególny sposób proboszczowi parafii Św.Pawła Apostoła ks.Grzegorzowi za ugoszczenie nas w swojej parafii i możliwość skorzystania z sali, która mogła pomieścić tak licznie zgromadzoną wspólnotę naszego rejonu, powiększającą się coraz bardziej dzięki Bożej opatrzności. Dziękujemy Wam wszystkim za obecność, wspólną modlitwę i integrację we wspólnocie. A przede wszystkim dziękujemy Panu Bogu za to, że nas tak licznie zgromadził, czuwa nad nami i uczy miłości braterskiej.

Chwała Panu!
Monika i Jacek

Loading